VYSTOUPIT Z ŘADY

page-header-safety-difference v2.1

Správná věc někdy vyžaduje přijetí těžkých rozhodnutí. Někdy je třeba si zvolit jinou cestu nebo se ohradit proti věcem, které podle vás nejsou dost dobré. Není to snadné, ale tak už to u důležitých věcí většinou bývá.

page lifestyle girlbubble

Bezpečné cestování starších dětí

Věříme, že nezáleží na tom, zda je dítěti 9 měsíců nebo 9 let – vždy si zaslouží tu nejlepší dostupnou ochranu. Rovněž si myslíme, že běžné podsedáky pro starší děti jednoduše nejsou dostatečně bezpečné, protože nenabízejí žádnou ochranu hlavy ani ochranu proti bočnímu nárazu. Naše názory podpořily nedávné nezávislé studie organizací, jako je Which?.

Proto obyčejné podsedáky vůbec neprodáváme. Z toho důvodu jsme navrhli inovativní řadu autosedaček KID s oporou zad. Tyto sedačky se vyrábějí v Německu a poskytují zvýšenou ochranu hlavy a těla při bočním nárazu. Nejpropracovanější model řady, KIDFIX XP SICT, je první autosedačkou Skupiny 2/3, která byla ohodnocena jako „velmi dobrá“.* A právě proto vedeme kampaň za změny v legislativě, aby se ochrana Skupiny 2/3 testovala ze všech úhlů nárazu.

*V testu organizace Stiftung Warentest a magazínu ADAC Motorwelt z listopadu 2013 (s použitím systému ISOFIX)

Další informace o naší oceňované řadě KID

Za technologií 5bodového pásu si pevně stojíme

Téměř 50 let zkušeností a neustálých technických inovací nám umožnilo pochopit vše, co se děje při různých typech kolizí.

To nás naučilo, že technologie 5bodového pásu výrazně snižuje síly, které na dítě působí během havárie, protože odklání síly do 5 samostatných bodů kontaktu se sedačkou. Rovněž se domníváme, že tato technologie je nejlepším způsobem, jak zabránit vymrštění dítěte ze sedačky a zajistit jeho bezpečné setrvání v ochranné ulitě sedačky během všech typů nehod (čelní srážky a převržení na střechu), u nichž je riziko vymrštění ze sedačky větší.

Domníváme se, že štítové systémy – nejběžnější alternativa k technologii 5bodového pásu – jednoduše nenabízejí stejnou úroveň ochrany. Proto budeme nadále investovat do komplexních procesů návrhu a výroby 5bodových pásů. A právě proto jde o jedinou technologii pásů, kterou používáme u všech našich autosedaček Skupiny 0+/1, 1 a Skupiny 1/2. A také je to důvod, proč se stále častěji snažíme najít způsob, jak začlenit technologii 5bodového pásu do našich sedaček Skupiny 2 a nabízíme autosedačky Skupiny 1/2/3.

Další informace o technologii 5bodového pásu
page lifestyle carseatgirl

ISOFIX EASY HARNESSING 1440x370px

Jednoduše bezpečná

Jakožto odborníci na bezpečnost rozumíme nebezpečí, které hrozí u autosedaček, jež jsou nesprávně nainstalovány nebo mají špatně zapnutý pás. Z pozice rodičů zase chápeme realitu rodinného života – a víme, že ne každý den jde přesně podle plánu.

Proto jsme si dali za cíl učinit bezpečnost co možná nejjednodušší. Toho docilujeme díky neustálým inovacím, s nimiž je pro rodiče jednodušší zajistit bezpečnost dětí na cestách.

Příkladem budiž třeba ISOFIX – naše technologie vyvinutá společně s firmou Volkswagen, jež řeší problém neuvěřitelných 70 % autosedaček, které byly pomocí bezpečnostního pásu nainstalovány nesprávně. Tato technologie je napříč Evropou dodnes standardem v oblasti bezpečné instalace, přičemž jsme navíc ještě prohloubili potenciál našeho průlomového vynálezu v podobě nových technologií ISOFIT a ISOFIX+.

Nebo naše inovativní technologie napnutí pásu – systém aktivního napínání pásu, který kontroluje, monitoruje a upravuje napnutí pásu během každé cesty, nebo světelný systém, s jehož pomocí si mohou být rodiče jisti, že má jejich dítě pás napnutý přesně tak, jak je potřeba.

Další informace o řadě KING II

Nebo naše jedinečná vodítka bezpečnostního pásu pro sedačky Skupiny 2/3. Byla navržena, protože víme, jak důležité je dát starším dětem možnost, aby si mohly samy správně zapnout bezpečnostní pás. Na základě nedávných studií, jež přinesly počty dětí, které si samy zapínají bezpečnostní pás – většinou špatně – jsme aktualizovali design našich sedaček tak, aby byla vodítka bezpečnostního pásu tak viditelná a jednoduše použitelná, že si bude moci pás bezpečně zapnout dokonce i starší dítě*.

*Studie Irish Misuse Study, 2011, Road Safety Authority

**Řidič by si měl vždy ověřit, že je každé dítě ve voze správně zajištěno.

Další informace o řadě KID

Prodloužená poloha proti směru jízdy

Již více než 20 let jsme průkopníky způsobu instalace sedaček proti směru jízdy, který zároveň neustále inovujeme. Proto naše současná nabídka sedaček s instalací proti směru jízdy nabízí nejen vynikající bezpečnost, ale také skvělou flexibilitu.

Na vozovce jsou nejběžnějším typem nehod čelní srážky*. A je prověřeno, že sedačky s instalací proti směru jízdy zajišťují nejlepší ochranu pro případ čelní srážky. Švédská vláda doporučuje, aby děti jezdily v sedačkách s instalací proti směru jízdy až do věku 6 let nebo do doby, než dosáhnou 25 kg. My s tím souhlasíme. Zároveň však chápeme, že každá rodina žije jinak a má odlišné potřeby. Proto je naše řada navržena tak, aby byla jízda proti směru jízdy maximálně praktická pro co nejvíce dětí a po co nejdelší dobu.

Jsme hrdí, že nenabízíme jen jedno z nejširších portfolií sedaček s instalací proti směru jízdy v Evropě, ale naše produkty v této oblasti patří rovněž k nejmodernějším. V náročné zkoušce PLUS Test, jež kontrolovala výjimečně kvalitní ochranu hlavy a krku v případě čelní kolize, uspělo pouze 9 sedaček. Jsme hrdí, že z těchto devíti hned tři patří do naší nabídky. Sedačka MAX-FIX II byla v hodnocení Plus Test schválena až do 18 kg. Sedačky HI-WAY II a MAX-WAY byly ze strany hodnocení Plus Test schváleny až do 25 kg. Něčím takovým se nemůže pochlubit žádná jiná značka.


*Casimir „Child Car Passenger Fatalities - European Figures and In-Depth Study“; Alan Kirk; Loughborough University, Velká Británie; Konference: Protection of children in cars, Mnichov, 2011.

Další informace o prodloužené instalaci proti směru jízdy
page-lifestyle-rearward Römer